کتاب های جدید

فیلترهای فعال

680٬000 ‎تومان
  • شامل 6 کتاب و 18 داستان با صفحات تمام رنگی به دو زبان فارسی و انگلیسی

  1. اولین روز جورج در خانه بازی

  2. روز ورزش (به همراه 2 داستان دیگر)

  3. پری دندون (به همراه 2 داستان دیگر)

  4. اولین عینک پپا (به همراه 2 داستان دیگر)

  5. گردش با اتوبوس مدرسه (به همراه 2 داستان دیگر)

  6. جورج سرما می خوره (به همراه 2 داستان دیگر)

شامل 6 جلد کتاب 64 صفحه ای

بالا